Regulamin

 1. Strona internetowa eKresy.pl jest prowadzona przez Fundacja „Ocalić Dziedzictwo Kresów Wschodnich” (zwaną dalej Fundacją), siedzibą w ul. Mostowa 47, 26-600 Radom, została ustanowiona przez Olega Chorowca zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym rep. A nr 128/2019, sporządzonym w dniu 28 stycznia 2019 roku przez notariusz Malwinę Annę Siadak w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Solec 61a lok. 29.
  NIP: 948-26-17-435, KRS: 0000774740
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn on-line, realizowanych przez serwis Przelewy24 oraz PayPal
 3. Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych.
 4. Płatności online są obsługiwane przez operatorów płatności: Przelewy24 oraz PayPal
 5. Darczyńcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 6. W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.przelewy24.pl lub paypal.com/pl
 7. W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:
  • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności Przelewy24 jest dostępna na stronie https://www.przelewy24.pl/
  • kart kredytowych i debetowych. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.paypal.com/pl.
   Dodatkowo, ze strony Serwisu użytkownik ma możliwość pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku.
 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24 oraz PayPal.
 2. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: darczyncy@jim.org wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.