OLEG CHOROWIEC – Prezes Fundacji

 • Uznany w kraju i za granicą ekspert – jeden z nielicznych, najlepszych specjalistów-znawców genealogii kresowej w Polsce.
 • Zainteresowanie badawcze od 2000 roku koncentruje wokół historii polskich rodzin pochodzących z kresów byłej Rzeczypospolitej XVI-XX wieku (2000).
 • Założyciel i wieloletni prezes Biura Genealogii i Heraldyki Nowina (2005).
 • Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego (2006).
 • Autor znakomitych opracowań genealogicznych, w tym Herbarza szlachty wołyńskiej , tomy I-VII (ponad 4000 stron), Radom (2012-2018).
 • Założyciel Fundacji „Ocalić Dziedzictwo Kresów Wschodnich” (2019).
 • Autentyczny pasjonat tego zagadnienia. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci oraz dziadek trójki wspaniałych wnucząt

MISJA: Ratowanie i przekazywanie utraconych historii rodzin przyszłym pokoleniom.

WIZJA: Inspirować do życia na najwyższym możliwym poziomie istnienia w Obfitości na każdym możliwym poziomie, Radości, Spokoju Ducha i Miłości – wszystkim tym, do czego zostaliśmy stworzeni.

TALENTY DUCHOWE

 • Wiara
 • Administracja
 • Nauczanie
 • Wiedza
 • Napominanie

TALENTY MOTYWACYJNE (GALLUPA)

 • Communication
 • Strategic
 • Connectedness
 • Activator
 • Achiever